Lektoriranje

Natančen in kakovosten jezikovni pregled zaključnih del. Odpravimo pravopisne, slovnične in tipkarske napake in predlagamo slogovne izboljšave. Zaključno delo uredimo v skladu z navodili vaše fakultete. Izdamo podpisano izjavo lektorja. Zaključna dela ne le lektoriramo, temveč vam jih lahko tudi tehnično uredimo in prevedemo povzetek.

Spletna stran, letaki, dopisi, izjave za javnost in reklamna sporočila so ogledalo vašega podjetja. Povečajte ugled svojega podjetja s strokovnimi in jezikovno ustreznimi besedili. Skupaj lahko izboljšamo vašo profesionalno zunanjo podobo, poskrbimo za boljšo komunikacijo s strankami, večjo prepoznavnost in posledično večji promet. Ponujamo vam pisanje in lektoriranje besedil za spletne strani, lektoriranje promocijskega gradiva, letnih poročil, tehničnih navodil in različnih objav za spletni marketing.

V literarnih, znanstvenih in publicističnih besedilih je pomembno tudi ustrezno pisno izražanje. Vaše besedilo je odsev vaše osebnosti in dela, zato je pred objavo potrebna dobra lektura. Dovolite nam, da poleg osnovnih pravopisnih napak besedilo spilimo še s sociolingvističnega in stilističnega vidika in predlagamo rešitve za nerodno izražanje.