Dokumentacija za marketing

Prevajalec za marketinško dokumentacijo mora pogosto preoblikovati in prirediti besedilo, upoštevati mora kulturne posebnosti ciljne skupine in prilagoditi strategijo glede na ciljno državo. Za te vrste prevodov je potrebno dobro razumeti ciljni jezik, saj se besedilo ne samo prevaja, ampak tudi preoblikuje in na novo ustvarja. Za tovrstne prevode je potrebno izbrati prevajalca z odličnimi uredniškimi spretnostni, ki se spozna na podjetništvo in kulturo ciljne skupine. Le tako bo želeni prevod tako dober kot original. V angleški, nemški, italijanski in španski jezik vam lahko prevedemo izjave za javnost, spletno stran, reklamne kataloge in brošure, mednarodne marketinške kampanje in drugo dokumentacijo za marketing.